Til borna

Ei samling med smykke som vi tykkjer passar godt til borna. Noko dei kan bruke medan dei er små, men også når dei vert større... Ei gåve som varer!
Du finn matchande smykke til alle andre i familien i nettbutikken elles.