Familieringar

Her kan du få ein unik ring med namna til dine kjære på! Då har du med deg heile familien til eikvar tid! Ein kan også få namn inni ringen. Spesifiser i kommentarfeltet kva namn dette gjeld. Kjekke til både dame og herre!

Ringane vert som standard laga i tre ulike breidder; 9, 7 og 5 mm med namna skrivne i 3 mm høge bokstavar. Velg bredde på ringen fyrst, for å få riktig pris! Dersom namna er mange eller lange, må ein kanskje nytte 2 mm høge bokstavar for å få plass. Det det er hjarterom er det husrom! Vi lagar den spesielt til deg når du bestiller, difor er det leveringstid på 1-2 veker. Ringen får ein unik utsjånad, tilpassa skrifta som skal stå på. Dersom du ikkje veit kva storleik du treng, kan du finne det her.