Kjøpsvilkår

Generelt


Registrering

For å handle i BergArt sin nettbutikk anbefalar vi at du registrerer deg som kunde. Dette kan du gjere øvst på alle sider eller når du gjer di første bestilling. Registreringa krev ei gyldig epost-adresse. Ved kort- og kredittkjøp må kjøpar i følgje lova være 18 år. Det er også mogleg å handle som gjest. Dette krev ikkje at du må lage ein brukarkonto, men vi må likevel ha e-postadresse og leveringsadresse. Vi leverer til heile fastlandet i Noreg. Kundeinformasjonen din vert ikkje delt eller seld, og vi oppbevarer den etter norsk lov.

Adresseendring

Kjøpar er sjølv ansvarleg for at riktig adresse og postnummer er oppgitt ved registrering. Adresseendring kan du gjere på "Mi side". Registrert adresse vil være leveringsadresse, men det er mogeleg å legge inn ei alternativ adresse på levering om ønskjeleg.

Prisar

Alle prisar er i norske kroner og inkludert meirverdiavgift. Alle kostnader knytta til kjøpet - varer og eventuell frakt - vil kome fram før ein gjer sjølve betalinga. Vi tek atterhald om feil på prisar og varelager.


Produkt som ikkje er på lager

Dersom eit produkt ikkje er på lager, men har ein aktiv kjøpsknapp, så er dette ei bestillingsvare. Då er leveringstida 1 - 2 veker.

 

Betaling


PayPal

PayPal er ein enkel metode for å betale og ta imot betaling på nettet - og ein av verdas mest brukte innan netthandel. Ved hjelp av tenesta kan alle betale slik dei ønskjer – via kredittkort, bankkontoar, PayPal Smart Connect eller kontosaldoar utann gebyr. Det er trygt å bruke PayPal. Dersom du ikkje har ein PayPal-konto er det både raskt og gratis å opprette ein - men ikkje naudsynt for å gjennomføre ein handel. Har du betalt med PayPal er det også enklare med refundering av pengar, dersom ein treng det.

Aksepterte betalingsmetodar:

  

Rabattkode

Det er mogleg å legge inn rabattkode dersom du har ein slik. Denne legg du inn i utsjekk - etter at du har bekrefta leveringsadresse. Du vil med ein gong få beskjed om koden er gyldig og evt. korleis dette vil påverke totalsummen på din ordre.

Frakt og levering


Vi oppmodar om å velge frakt med sporing. Dersom ein vel å hente varene i butikken, er det sjølvsagt også utan ekstra kostnad. Har vi den bestilte vara på lager, vil den bli sendt i løpet av 1-3 virkedagar. Bestillingsvarer kan ta 1-2 veker, då dei må produserast før dei kan sendast. Vi tek atterhald om at det kan oppstå situasjonar der vi er utseld for enkelte produkt. Då vil du få beskjed om dette på e-post snarast med informasjon om leveringstid.

Det er mogleg å velje mellom følgjande leveringsalternativ: 

  • Hent i butikk: Gratis
  • Vanleg porto, utan sporing
  • Servicepakke med sporing

Leveringsvilkår

Alle bestillingar frå BergArt vert sende med Bring, dersom ikkje andre alternativ er valt. Du vil få ein e-post med sporingsnummer når varene er sende. Vanleg leveringstid vil være 1-4 virkedagar, avhengig av kvar ein bur i landet. Vi tek atterhald om noko lengre leveringstid i periodar der BergArt eller Posten har ekstra mykje trafikk. Til dømes før jul. Ein kan også velje å hente dei bestilte produkta i butikken. Det er sjølvsagt gratis!

Vi gjer det vi kan for å ta vare på miljøet og nyttar alt av konvoluttar o.l. om att. Det er det som er inni som tel!

Angrerett og retur


Angrerett

Angrerettslova gjeld ved alle kjøp du gjer i BergArt sin nettbutikk. Du får ei ordrestadfesting umiddelbart etter fullført ordre og det er ditt ansvar at denne er korrekt. Når du får varene følgjer det med eit angrerettskjema. Angreretten er 14 dagar, etter lova. I denne perioden kan du utan forplikting returnere varene for eiga rekning. Ved bruk av angrerett må varene vere ubrukte, og dei skal sendast tilbake i originalemballasje. Salssummen vil bli refundert innan 14 dagar etter at returnert vare er motteken av BergArt.

Er det ei spesialbestilling, kan vi ikkje ta vara i retur med mindre det er eit produkt vi vanlegvis ville hatt på lager.

 Angrerettskjema kan også lastast ned her.

Uavhenta pakkar

Posten sender ut ei påminning dersom du gløymer å hente ein bestilt pakke. Dersom du framleis ikkje hentar ut pakken innan oppgitt dato, vil den bli sendt tilbake til oss. For uavhenta og ikkje betalte pakker vil du bli belasta eit gebyr på kr 199,-, for å dekkje kostnadane vi har hatt i samband med den uavhenta pakken. Uavhenta varer blir normalt ikkje omfatta av angretten. 

Byting av varer

Det er sjølvsagt ikkje noko problem å byte ei vare, så lenge den er ubrukt og blir returnert i originalemballasjen innan 14 dagar. Returner vara til oss med informasjon om kva produkt du vil byte til. Vi gjer merksam på at handsaminga kan ta tid og vil halde deg underretta om forventa leveringstid.

Reklamasjon

Er det feil eller manglar på produktet du har fått levert, vil vi sjølvsagt rette opp i dette utan ekstra kostnad.

Returadresse

Produkt som skal i retur sendast til:

BergArt Gullsmedverkstad AS
Postboks 152
6771 Nordfjordeid

Hugs å merke sendinga med namn og ordrenummer. 

 

Med helsing Kathrine og Ingrid Oselie på BergArt!