Nordfjordsmykke

Nordfjorden vil alltid bestå og Nordfjordingar vil vi alltid vere... Det kan vi trygt vere stolte av og vise gjennom våre Nordfjordsmykke!