Platesmykke

Kjekt for alle!

Platesmykka vert laga i tre ulike breidder med skrift på begge sider, slik at ein kan snu det etter humøret. To i ein! Dei passar like godt til store som til små og vert ofte brukt som dåpsgåver med namn på den eine sida og dato på den andre. Vi tykkjer det er ekstra kjekt med samansette ord som gjev ei meining kvar for seg også, som SUPER/MANN, EKTE/MANN og liknande. 

Alle platesmykka er handlaga frå grunnen av!

Då smykka er laga for hand vert dei ikkje 100% like. Det gjev dei eit unikt preg. Lengda på anhenget varierer etter kor langt ordet er. Vi brukar i utgangspunktet tre ulike storleikar på bokstavane som vert tilpassa lengda på ordet. Dette ser de tydeleg på bileta som viser dei forskjellige smykka i kvar storleik.