Amulettar

Amulettar i ulike storleikar, som du kan få den teksten du vil ha på. Desse er fine å kombinere med kvarandre og andre anheng, for eksempel Knottane våre. Du kan velge å kjøpe anheng med kjede eller amulettane kvar for seg.
Her kjem det meir under vegs.