Rondellar

Rondellar i ulike storleikar, som du kan få den teksten du vil ha på. Smykke, øyredobbar eller mansjettknappar vert produsert etter ønske! Her kjem det meir under vegs.