BergArtBlogg

Dialektriket November 24 2013, 0 Kommentarar

Vi er veldig glade i ord, ordspel og nynorsk her på BergArt! Språk generelt, kanskje... Vi er ikkje åleine! Etter å ha sett Dialektriket på NRK skjøner ein kor mykje dette engasjerer over heile landet.

Språket er ein viktig del av identiteten vår og som nynorskelskar er ein kanskje ekstra knytt til dialekta si? Eg har i alle fall vorte meir og meir bevisst på å halde på den. Det er vel ein overhengande fare for at eg knotar litt og nyttar meir "vanlege" former av enkelte ord, men eg ELSKAR nynorsk! At nettbutikken vår er på nynorsk er eit bevisst val! Kanskje ikkje det luraste med tanke på Googlesøkeord og slikt, men vi prioriterte språket - det er OSS!

Hjarteven Mange av smykka eg lagar har ord på. Det har eg drive med i snart 10 år. Eg tykkjer det er fint at eit smykke har ei meining i tillegg til å pynte. Har du eit hjarteforma smykke som det står ven på, vert det automatisk hjarteven - og ein ER ven! Nesten som eit kinderegg... Noko som kan glede og gje inspirasjon til eigaren over lang tid!

Eller kanskje ein INSPIRERING? Vi har ei Ring-Ringliste med nesten 1000 ord som endar på ring. Den fyrste Ring-Ringen vart laga i 2005 og det var ein OPPMUNTRING. Sidan har eg ikkje tal på kor mange som har vorte produsert. Orda vert på ein måte forsterka når ein ser dei utanpå ein ring. Det er ei perfekt gåve og vekker garantert BEGEISTRING!

Eg innser at mange av familieorda på smykka mine har eit hav av ulike lokale variantar. Her seier vi Besta og på Voss seier dei Besto. Vi seier lisjebror medan andre seier lille-, vesle- eller vetlebror... For ein fryd! Alle variantane står nok ikkje i smykkemenyen ein kan velje frå, men alle kan sjøvsagt lagast! Dukkar det opp klare favorittar etter kvart, vil vi legge dei til på lista.

Dei siste åra har eg også produsert smykke til Ivar Aasen-tunet. Enkle smykke med fine ord på! Ord som er heilt unike for nynorsken. Eg, elskar, kjærleik, kjærast, røynd, åtgaum og liknande. Alle har ein favoritt... Kva er det finaste nynorskordet du veit?

Språket gjer oss levande i alle høgste grad! Nokon elskar det og nokon hatar det, men det er heldigvis opp til kvar enkelt! Har du tankar om fine variantar av ord du saknar på listene våre, tek vi imot innspel med takk!

Ha ein gilde dag! :o)

Med hjarteleg helsing,

Kathrine


Skrekkblanda fryd! November 05 2013, 0 Kommentarar

Vi har snakka om det veldig lenge... Nettbutikk! Må følgje med i tida og vere der det skjer! No er dagen komen og vi kan endeleg lansere www.bergartsmykke.no! Kjempekjekt og skummelt på same tid!

Det har vore litt av ein prosess! Fotografering, planlegging, posting, omsetjing til nynorsk, skriving, prøving og feiling. Lange kveldar der ein sit og gjer om att det ein gjorde feil kvelden før. God hjelp frå kyndige familiemedlemmar og kjende som er meir vande med denne verda enn vi. Heilt uvurderleg hjelp! Vi er godt fornøgde med resultatet!

Etter kvart som vi får dreisen på dette her, vil det stadig vekk kome til nye kolleksjonar og smykke. Vi håpar på å lage ein spanande og dynamisk nettbutikk, for dei som ikkje er så heldige å bu på Eid og kan slenge innom butikken når dei føler for det.

Det er sannsynlegvis småting som ikkje fungerer heilt som det skal enno, men det ordnar vi opp i etter kvart. Det er kjempeflott om de kjem med tilbakemeldingar dersom det er noko som skurrar! Uansett sjølvsagt! Vi vert alltid glade for respons, tips, ønskjer og tankar de måtte ha! Ikkje nøl med og ta kontakt!

Vi håpar du vil kose deg med sida vår og at du finn eitkvart du likar til deg sjølv eller nokon du er glad i.

Med hjarteleg helsing,

Kathrine og Ingrid Oselie

Eller som vi brukar å seie:

&